Acties

Kabinet wil woningmarkt stimuleren

Nieuwsbericht | 31-08-2010 | Inkomstenbelasting, Omzetbelasting

Minister van Financin Jan Kees de Jager neemt een aantal maatregelen om de woningmarkt een impuls te geven. Zo gaat het btw-tarief voor bijvoorbeeld een verbouwing of herstelwerkzaamheden aan het dak tijdelijk omlaag.

Bovendien heeft De Jager in samenspraak met de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Eimert van Middelkoop, besloten de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met een jaar te verlengen.

De huizenprijzen lijken inmiddels redelijk stabiel en de verkoopcijfers stijgen voorzichtig, maar het herstel is broos. De woningmarkt lijdt nog steeds onder de gevolgen van de kredietcrisis. Met dit pakket aan maatregelen willen we de woningmarkt en daarmee ook de bouwsector een extra impuls geven, aldus De Jager, die met de stimuleringsmaatregelen tegemoet komt aan een verzoek vanuit de Tweede Kamer. Concreet bestaat het voorstel uit zes maatregelen:
Lager btw-tarief: Voor renovatie en herstel van een woning die minimaal twee jaar oud is, geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 een verlaagd btw-tarief van 6% (in plaats van 19%). Dit lage btw- tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen.
NHG-garantie: Net als de periode tussen juli 2009 en eind 2010 ligt de grens voor een hypotheek met NHG-garantie ook in 2011 op 350.000. Dat betekent dat kopers een jaar langer kunnen profiteren van de voordelen van de hogere NHG-grens.
Dubbele lasten: De periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tijdelijke regeling vervalt eind 2012.
Hypotheekrenteaftrek na verhuur: De regeling waarbij mensen na een verhuurperiode weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek wordt met n jaar verlengd en loopt nu tot eind 2012.
Overdrachtsbelasting: Als in 2011 een woning wordt gekocht en datzelfde huis binnen een jaar wordt doorverkocht dan is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een uitbreiding van de termijn, op dit moment geldt de vrijstelling als een woning binnen een half jaar wordt doorverkocht.
Woningbouwprojecten: Eerder heeft het kabinet, verdeeld over drie tranches, ongeveer 350 miljoen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van woningbouwprojecten die als gevolg van de crisis zijn stilgevallen of niet van start konden gaan. In 2010 is door gemeenten circa 37 miljoen uit de eerste twee tranches terugbetaald omdat de bouw niet tijdig kon beginnen. Dat geld wordt nu ingezet voor projecten die bij de derde tranche zijn afgevallen omdat het toen beschikbare budget op was.
Om ervoor te zorgen dat consumenten optimaal profiteren van het lage btw-tarief heeft minister De Jager vooraf overleg gevoerd met Bouwend Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW. Deze organisaties gaan zich ervoor inzetten dat hun leden het voordeel doorberekenen aan de klant. Het lage btw-tarief geldt exact negen maanden en gaat in op 1 oktober 2010. Dat betekent dat huizenbezitters eventueel ook het spaarloon dat half september vrij valt kunnen inzetten voor een verbouwing.
De belastingmaatregelen om de woningmarkt te stimuleren zijn onderdeel van het Belastingplan 2011, dat op Prinsjesdag tegelijk met de Miljoenennota wordt gepresenteerd. Vanwege het belang voor de woningmarkt worden deze plannen nu al aangekondigd.


Verlaagde btw-tarief onderhoud woningen

Nieuwsbericht | 31-08-2010 | Omzetbelasting

Minister De Jager heeft aangekondigd dat het btw-tarief voor bijvoorbeeld een verbouwing of herstelwerkzaamheden aan het dak tijdelijk omlaag gaat. Wat zijn de voorwaarden en voor welke periode geldt dit? Lees hier de antwoorden op de meestgestelde vragen of bekijk het bijbehorende beleidsbesluit.

1. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief (6%) voor renovatie- en herstelwerkzaamheden?
Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht.
Renovatie- en herstelwerkzaamheden: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.
Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet de materialen.
De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning)

2. Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet?
Het verlaagde tarief is bijvoorbeeld niet van toepassing op:
glazenwassen;
aanleg en onderhoud van tuinen, ook het plaatsen van omheiningen;
het vervangen van gordijnen en zonwering;
het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning;
de diensten van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie-/herstelwerkzaamheden;
sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

3. Voor welke periode geldt het verlaagde btw-tarief?
Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 oktober 2010 en vr 1 juli 2011.

4. De verbouwingswerkzaamheden zijn nu al gestart, is het verlaagde btw-tarief van toepassing?
Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vr 1 juli 2011 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de arbeidscomponent van de gehele verbouwing of renovatie. Dus ook op de werkzaamheden die al vr 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd.

5. Mijn verbouwing wordt in juli 2011 afgerond, geldt het verlaagde btw-tarief?
Als de werkzaamheden niet vr 1 juli 2011 zijn afgerond, dan geldt het verlaagde btw-tarief niet. Ook niet voor de werkzaamheden die vr 1 juli 2011 zijn verricht.

6. Hoe kom ik aanmerking voor het verlaagde btw-tarief?
Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om het juiste btw-tarief toe te passen.
Als u twijfelt of het juiste btw-tarief is toegepast, informeer dan bij de aannemer.Laag btw-tarief, reeds bestaande regelingen

Blijft het lage btw-tarief voor schilderwerk nog gehandhaafd?
Met ingang van 1 januari 2000 heeft de overheid de btw op schilder- en stukadoorswerk verlaagd om de werkgelegenheid te bevorderen. Tot 15 september 2009 gold voor schilderwerk- en stukadoorswerk aan particuliere woningen van ten minste vijftien jaar oud het lage btw-tarief van 6%. Dit verlaagde btw-tarief is met ingang van die datum verder uitgebreid. Het is nu van toepassing op het schilder- en stukadoorswerk aan woningen ouder dan 2 jaar.
Voor welke werkzaamheden aan de woning geldt het verlaagde btw-tarief?
Het verlaagde btw-tarief geldt voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Bepaalde voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden die een schilder of stukadoor moet verrichten voordat wordt overgaan tot het eigenlijke schilder- of stukadoorswerk vallen ook onder het verlaagde btw-tarief. Het verlaagde tarief is echter niet van toepassing als de werkzaamheden te ver afstaan van het eigenlijke schilder- of stukadoorswerk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van tegels of het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met de schilder- of stukadoorswerkzaamheden begonnen kan worden.
Het lage btw-tarief van 6% geldt behalve voor schilder- en stukadoorwerk ook voor isolatiemaatregelen aan een woning.
Voor vragen of opmerkingen kunt U contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
 
 
Website: Dezignus CMS websites by Dezignus - Castricum