Waterinstallaties
Waterinstallaties worden door een erkend installatiebedrijf aangelegd volgens de NEN 1006. Deze norm geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie, uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid, moet voldoen. De Installatie omvat het geheel van leidingen, fittingen, appendages en toestellen na de verbruiksmeter. Leidingen worden tegenwoordig steeds meer uitgevoerd in hoogwaardig kunststof buis met persverbindingen, maar de traditionele koperen buis is niet weg te denken. Tijdens de aanleg van waterleidingen word er een zg. persproef uitgevoerd om het geheel te testen op dichtheid om eventuele lekkages uit te sluiten. De toestellen in een waterinstallatie zijn alle toestellen welke water verbruiken zoals; warmwaterberieiders (geisers, boilers, combi-ketels etc.), sanitair, brandslanghaspels, drukverhogers, waterontharders etc. maar ook zg. veiligheidstoestellen zoals keerkleppen en beluchters. Natuurlijk word veel aandacht besteed aan legionellapreventie, een onderwerp dat zeer actueel is.

WWD-4

 

Kolengeiser - 1930


 
 
Website: Dezignus CMS websites by Dezignus - Castricum